Hội nghị chuyên đề

4
rx online

Ngày 28/8/2012, Viện Kiểm sát nhân dân Quận tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố với sự tham dự của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Quận ủy – UBND Quận, các Đội điều tra Công an Quận, Công an 10 phường và cán bộ công nhân viên đơn vị.

Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo luật định, Viện Kiểm sát nhân dân Quận cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và các khâu công tác nghiệp vụ kiểm sát, chú trọng công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo của các đơn vị có thẩm quyền. Ban chỉ huy các Đội cảnh sát điều tra và cán bộ thụ lý quan tâm đến công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn tin báo và tố giác tội phạm, có mở sổ thụ lý tin, ghi chép để theo dõi kết quả xử lý. Các tin tiếp nhận đều được xác minh kết luận, giải quyết có căn cứ pháp luật, kết quả xử lý trả lời bằng văn bản và thông báo cho đơn vị, cá nhân cung cấp tin, hồ sơ giải quyết đảm bảo về mặt thủ tục, nội dung và biện pháp xử lý. Trong 2 năm 2010 – 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, đã tiếp nhận phân loại giải quyết 677/849 tin báo và kiến nghị khởi tố. Để pháp luật được tuân thủ nghiêm minh và thống nhất, nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm theo quy định Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 và khắc phục những tồn tại, bất cập cần phải tuân thủ triệt để các yêu cầu nghiệp vụ. Các cấp ủy Đảng, UBND tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành, đề cao trách nhiệm tích cực phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với mọi loại tội phạm, bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng đối với đội ngũ làm công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất việc sai sót nghiệp vụ từ giai đoạn đầu, không làm oan, sai và bỏ lọt người, lọt tội. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các công tác nghiệp vụ cơ bản với công tác tổ chức tiếp nhận, tăng cường các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước. Ngành dọc cấp trên nên ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm.