Hội nghị BCH Đảng bộ Quận (mở rộng) lần thứ 20.

3
rx online

Ngàynbsp;07/7/2004 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 đã tổ chức kỳ họp lần nbsp;thứ 20, ngoài các đ/c ủy viên BCH, hội nghị còn có sự tham dự của cácnbsp;đồng chí Trưởngnbsp;ban ngành Quận vànbsp; Bí thư Đảng ủy 10 phường. Sau phần trình bày báo cáo 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Quận do Đ/c Nguyễn Thị Lan, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo, hội nghị còn được nghe UBND Quận giới thiệu dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2005) và báo cáo chuyên đề của Phòng quản lý đô thị Quận.


Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2004 của Đảng bộ Quận tập trung vào các lĩnh vực như công tác xây dựngnbsp;Đảng, nbsp;quy hoạch đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, chăm lo đời sống đồng bào nghèo, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, việc xét chọn và xây nhà tình thương…


Sáu tháng đầu năm nay, Đảng bộ Quận đã lãnh đạo thực hiện có kết quả các chương trình mục tiêu đề ra:


– Kinh tế Quận tiếp tục phát triển, giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 214,4 tỷ đồng, doanh thu đạt 253,9 tỷ đồng trong đó giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng 24%, thu ngân sách Nhà nướcnbsp; 276 tỷ đồng, đạt 51,93% kế hoạch năm. nbsp;Phát hành 2 tập sách Đảng bộ Quận giai đoạn từ năm 1930 đến 2000. Tổ chức 20 lớp học tập Nghị quyết Trung ương 9 khóa IXnbsp; cho 5.000/5.867 đảng viên đương chức, cán bộ hưu trí, cách mạng lão thành. Mở 4 lớp lý luận trung cấpnbsp;chính trị vànbsp;quản lý nhà nước, cảm tình Đảng cho 1.599 học viên. Tổ chức trang trọng các ngày lễ hội quan trọng như kỷ niệm 50 nămnbsp;Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 29 năm ngày Giãi phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 114 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh…. Trao huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng cho 56 đ/c. Đổi thẻ Đảng theo mẫu mới cho 2.136 đảng viên. Kết nạp 67 đảng viên mới trong đó có 32 đ/c nữ, 44 đ/c là đoàn viên thanh niên. Thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm 26 đ/c. Cử 203 đ/c học các lớp hành chánh, đại học chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng, đại học Luật, trung cấp chính trị. Có 66/70 cơ sở Đảng (4.888/5.780 đảng viên) tham gia phân tích chất lượng, tham gia đánh giá chất lượng đảng viên. Kết quả có 55/66 CSĐ đạt trong sạch vững mạnh (83,33%), 4.842 đảng viên đủ tư cách (99,06%), 870 đ/c được đề nghị Quận ủy biểu dương (22,69%) .. Thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp NQD, thành lập Tổ công tác và Chi bộ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh gồm 3 đ/c. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra Đảng, Chỉ thị 06 của Thành ủy về lập lại trật tự kỷ cương pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước. Ra mắt trang tin điện tửnbsp;Quậnnbsp;ủy quận 1.nbsp;


– Tổng kết hoạt động HĐND và UBND nhiệm kỳ 1999-2004 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp an toàn, dân chủ và đúng pháp luật. Tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu ra UBND, các Ban HĐND. Tổng kết thực hiện cải cách hành chánh theo mô hình “1 cửa 1 dấu”, tiếp tục chỉnh sửa các thủ tục quy trình tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân.nbsp;


– Khối dân vận Quận phường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi phong phú chào mừng bầu cử, tham gia hội thi nhân các ngày lễ kỷ niệm (hội thi Công đoàn Việt Nam ¾ thế kỷ tự hào, hội thi Âm vang Điện Biên…). Biểu dương khen thưởng 21 khu phố văn hóa, 21 khu dân cư xuất sắc, 24 khu dân cư tiên tiến, công nhận 38.251 gia đình văn hóa, 2.571 gương người tốt việc tốt. Tổ chức hội nghị chuyên đề bàn biện pháp chăm lo đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc, xây dựng công trình chăm lo đồng bào chào mừng 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nuớc.nbsp;


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy đãnbsp;biểu dương tinh thần tích cực củanbsp;các đ/c ủy viên BCH trong việc tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của BCH Đảng bộ và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2004 với những nội dung trọng tâm như sau :


– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (phần 2) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 06 của Thành ủy, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị. Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 15/TU, Kế hoạch 12 của Quận ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo chủ trương chung.


– Hoàn thành quy hoạch tổng thể 10 phường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng, hoàn thành các hạng mục đầu tư. Tiếp tục thực hiện chương trình 3 giảm, chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới, tổ chức lại các loại hình văn hóa cho phù hợp với quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2005 không còn diện xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương trên địa bàn Quận.nbsp;Hoàn thiệnnbsp;và thực hioện tốtnbsp;quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Quận.

– Mặt trận và các đoàn thể tăng cường giám sát xây dựng chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, phối hợp thực hiện các công trình chào mừng 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quan tâm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo.