Hội Nghị BCH Đảng Bộ Quận 1 Lần 2 Khóa IX : Thực Hiện Thắng Lợi Những Mục Tiêu –Nhiệm Vụ Giai Đoạn 2005-2010

5
rx online

Ngày 1/11/2005, Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ quận khóa IXnbsp; đã diễn ra đưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Thanh Nga – Phó bí thư thường trực quận ủy.nbsp; Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (2000-2005) và đề ra những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu – nhiệm vụ giai đoạn 2005-2010.


Trong nhiệm kỳ 2000-2005, kinh tế trên địa bàn quận hàng năm có mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đại hội đều đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần theo đúng định hướng. Giá trị sản xuất CN-TTCN hàng năm tăng bình quân 11,24 %; Công tác quản lý đô thị có sự chuyển biến tích cực : hạ tầng kỹ thuật, trật tự – giao thông công cộng, vệ sinh – môi trường và cảnh quan đô thị được cải thiện. Các công trình phúc lợi văn hóa – xã hội được quan tâm; Các vấn đề văn hóa – xã hội được chăm lo, giải quyết : thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nâng cao trình độ dân trí, hiệu quả giáo dục và hiệu suất đào tạo. Phát triển các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, hoạt động xã hội từ thiện. Tiến hành liên tục, thường xuyên công tác phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giảm thiểu các hành vi phạm pháp, giữ gìn trật tự – an toàn xã hội. Vận động ngày càng đông quần chúng tham gia tập luyện TDTT và đạt nhiều thành tích thi đấu trong SEA Games 21, 22 và các giải thi đấu quốc tế khác; Quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh – quốc phòng, bảo vệ an toàn khu vực trung tâm Thành phố, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn Quận; Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động có hiệu quả.


Đạt được những kết quả trên là do đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, sáng tạo, năng động của đội ngũ cán bộ từ Quận đến cơ sở, đồng thời thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng – Chính quyền – Mặt trận đoàn thể và các Hội quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Quận.


Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy khóa IX trong đó quy định trách nhiệm lãnh đạo tập thể của Ban Thường vụ và Thường trực quận ủy. Trách nhiệm lãnh đạo của cá nhân đồng chí ủy viên Thường vụ quận ủy. Mối quan hệ giữa Ban Thường vụ với các Ban đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể. Chế độ làm việc.