Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 5

4
rx online

Ngày 5/1/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 5 – khóa X (mở rộng), báo cáo kết quả công tác năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011, chương trình làm việc trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2011.

Nhờ tập trung và đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, nỗ lực cao và có trách nhiệm, sáng tạo của cả hệ thống chính trị nên trong năm qua tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở, hoàn thành tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 12 dự án trong điểm. Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác ngày càng thấm sâu vào đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức và lan tỏa trong nhân dân, Quận đã tổ chức Tổng kết 4 năm Cuộc vận động có 4 tập thể và 9 cá nhân được bình chọn điển hình tiêu biểu cấp thành phố; 191 tập thể, 291 cá nhân tiêu biểu cấp Quận và nhiều gương tiêu biểu ở các cơ sở. Công tác vận động nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, được các ngành, các cấp phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Công tác từ thiện xã hội, chăm lo gia đình chính sách, đồng bào nghèo được thực hiện chu đáo. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Quận và 10 phường từng bước phát huy vai trò phản biện xã hội và giám sát hoạt động của chính quyền, tập trung ở các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp vỉa hè, giải quyết khiếu nại tố cáo của dân. Trong năm, thu ngân sách đạt 2.755 tỷ đồng (đạt 106% dự toán năm), hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2011. Thực hiện giải ngân được 131 tỷ đồng đối với các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, đạt 92% kế hoạch vốn. Tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, tập trung xử lý, kiên quyết buộc tháo dỡ 26 công trình xây dựng trái phép vượt tầng, kiểm tra 421 lượt công trình xây dựng trong đó phát hiện và xử lý hành chính 58 công trình không phép, 225 công trình sai phép.

Thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, đã tổ chức Tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thường xuyên thông tin tuyên truyền về các loại dịch bệnh nguy hiểm nhằm nâng cao nhận thức người dân, hạn chế sự lây lan. Hoàn thành rà soát và kiến nghị bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực, tổ chức sắp xếp kiện toàn nhân sự phụ trách cải cách hành chính, triển khai áp dụng bộ tài liệu phân tích công việc của UBND phường. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được giữ vững, đảm bảo an toàn trong các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của thành phố. Các đơn vị, ngành phối hợp hiệu quả trong việc giải thích vận động và giải quyết nhanh các vụ đình công, tụ tập đông người từ nơi khác kéo đến, không để xảy ra điểm nóng về chính trị.

Hội nghị đã đề ra một số công tác trọng tâm trong năm 2011: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn chỉnh và thực hiện chuyên đề “Quận 1 với mục tiêu phát triển bền vững”. Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, triển khai mô hình Ban vận động nhân dân. Sử dụng hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đầu tư các công trình phúc lợi công cộng…