Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 3

3
rx online

Ngày 1/10/2010, Quận ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 3 – khóa X (mở rộng) đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2010.

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền Quận, sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể nên công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, Quận ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới như: làm việc nhóm, thảo luận chuyên đề, ứng dụng các phương pháp tư duy …, nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động, đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng tại các cơ sở Đảng và ngày càng có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân được đẩy mạnh, đến nay toàn Quận có 53 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó có 3 Đảng bộ cơ sở, 12 Chi bộ cơ sở, 12 Chi bộ ngoài quốc doanh thuộc Đảng bộ 10 phường. Đã thành lập và tổ chức kỳ sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng các công trình chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo văn minh – sạch đẹp, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Các hoạt động chăm lo đồng bào nghèo, diện chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện thường xuyên và chu đáo. Trong 9 tháng qua, thu ngân sách Nhà nước đạt 76,7% dự toán năm, thu ngân sách Quận vượt 11,4% so với dự toán, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2010, trật tự lòng lề đường, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực … Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo tốt, giữ vững ổn định, an toàn địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Hội nghị đã thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2010: lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện Sổ đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các cơ sở Đảng, xây dựng, triển khai thực hiện chuyên đề tổng thể “Quận 1 phát triển bền vững”. Tổ chức thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ở các khu phố, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sơ kết một năm thực hiện công tác phối hợp lực lượng trong hệ thống chính trị xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo đạt chuẩn văn minh đô thị, sơ kết 2 năm công tác “Dân vận của chính quyền”.