Hội nghị ban chấp hành đảng bộ quận lần thứ 21

1
rx online

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX ngày 1/07/2009 tập trung thảo luận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.


Hội nghị thống nhất nhận định : cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới kéo dài hơn một năm qua đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận. Nhờ sự tập trung lãnh đạo, có những chủ trương đúng kịp thời của Đảng bộ, chính quyền quận, cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, sự năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân của các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất – kinh doanh, ngăn chận suy giảm kinh tế quận, dịch vụ – thương mại, đầu tư xã hội đều tăng cao. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 1.170 tỷ đồng, đạt gần 53% dự toán. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế có tiến bộ, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo diện chính sách, dân nghèo, giải quyết việc làm mới ổn định cho lao động mất việc do suy giảm kinh tế. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm A/H1N1 được thực hiện quyết liệt đã hạn chế được sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tội phạm được kéo giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng còn chậm, đời sống nhân dân, nhất là người thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Chương trình nếp sống vănnbsp; minh đô thị trên địa bàn tuy đã có nhiều chuyển biến, nhưng một số công viên, tuyến đường mẫu, khu phố đăng ký sạch đẹp vẫn còn để xảy ra tình trạng đổ rác ra đường, lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh….


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy đi sâu phân tích những kết quả đạt được, những dấu hiệu phục hồinbsp; kinh tế, những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đề ra.