Hội nghị ban chấp hành đảng bộ quận lần thứ 14 – khóa IX

3
rx online

Ngày 25/6/2008, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ quận (khóa IX) tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư quận ủy. Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, đầu cơ nâng giá, tình hình thu ngân sách, các giải pháp an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, nếp sống Văn minh đô thị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2008.


6 tháng đầu năm 2008 tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng quận nỗ lực duy trì phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định địa bàn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị. Thể hiện sự nỗ lực của Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân quận đã năng động và sáng tạo vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh không thuận lợi của tình hình kinh tế chung của cả nước và ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Tại hội nghị, đồng chí Lê Bá Cần phân tích sâu những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức phát sinh do lạm phát ảnh hưởng đời sống nhân dân lao động. Xác định ưu tiên hàng đầu hiện nay là tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả về kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt quan tâm tới an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo, người làm công ăn lương, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách chịu ảnh hưởng nhiều của lạm phát. Các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, ổn định thị trường, hướng dẫn người dân cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, gây tâm lý bất an dẫn tới tích trữ hàng hóa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chương trình, công trình trọng điểm, cắt giảm, tiết kiệm chi, tăng cường kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất quyết không để học sinh gặp khó khăn về đời sống phải bỏ học. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới để góp phần thiết thực cải thiện đời sống cho nhân dân, chủ động phòng ngừa các vụ khiếu kiện, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định chính trị để thực hiện tốt mục tiêu phát triển quận. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị của quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.