Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ 5 Khóa IX

5
rx online

Ngày 30/6/2006, Quận ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 5 Khóa IX để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. Đến dự Hội nghị có các đ/c đại diện Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban tư tưởng văn hóa Thành ủy.nbsp;Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy – Chủ trì Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy sát cơ sở, có trọng tâm, tập trung vào quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức đối thoại, tiếp dân của lãnh đạo Quận tại cơ sở nhằmnbsp;giải quyết các vấn đề bức xúc của dân. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân Quận tiếp tục được cải tiến, giảm họp, tăng cường đi cơ sở, chỉ đạo kiên quyết các vấn đề bức xúc của cơ sở, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thu ngân sách Nhà nước đạtnbsp; 50,18 % dự toán, ngân sách Quận đạt 59,45 % dự toán, kế hoạch tăng so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế công thương nghiệp đạt 355 tỷ đồng, đạt 50 %. Trên các lĩnh vực quản lý đô thi, văn hóa xã hội có nhiều bước chuyển biến đáng kể. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết X của Đảng, nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự các đơn vị còn yếu, triển khai các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lãnh đạo toàn Quận nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2006 năm đầu nhiệm kỳ 2006-2010, tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội trong những năm kế tiếp.nbsp;


Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy đã nêu những vấn đề cần tập trung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và củng cố hoạt động các cơ sở Đảng; Tập trung công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, xoá quy hoạch treo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn quận.nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;