Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thư 13 – khóa IX

1
rx online

Ngày 3/4/2008, Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ Quận (Khóa IX) đã họp, thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, cải cách hành chính phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, nhất là các quy trình về nhà đất, xây dựng, thuế, cấp phép, tình hình kinh tế – xã hội quý 1/2008 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2008.


Qúy 1/2008, Đảng bộ quận đã nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy sức dân, nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể chính trị theo hướng chuyển mạnh về cơ sở, tổ chức hoạt động tại cơ sở, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến “làm theo tấm gương”. Nêu rõ thuận lợi, khó khăn để nhân dân hiểu, cùng chia sẻ và chung sức với quận vượt qua khó khăn.


Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận đã báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội quý 1: Thu ngân sáchnbsp; nhà nước 660 tỷ đồng – đạt 37,43%, kéo giảm tai nạn giao thông. Xử lý cương quyết và giải tỏa các bãi giữ xe trái phép và lấn chiếm. Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh, lập biên bản 1.741 vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị, tiếp nhận 946 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, khám phá 27 vụ phạm pháp hình sự. Trong quý 2/2008 sẽ tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội. Thu thuế nợ đọng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển đô thị, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quận 1 văn minh hiện đại, khống chế kịp thời dịch bệnh sốt xuất huyết. Kiểm tra các cơ sở y dược và vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình chống tham nhũng.