Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

4
rx online

Phường Nguyễn Cư Trinh khen thưởng 20 tập thể và 30 cá nhân điển hình trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (giai đoạn 19/5/2011 – 19/5/2013) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức cá nhân, tạo môi trường làm việc tốt, nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị xã hội địa phương.

 Phường tổ chức “học tập” Bác qua nhiều hình thức: chương trình nghệ thuật “Bác Hồ – Người là niềm tin tất thắng”, hội thi “Hành trình theo chân Bác”, hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng”, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, giao lưu, kể chuyện, học tập một số tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Các chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể đăng ký nội dung cụ thể “làm theo” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và chủ đề của năm “An toàn giao thông”, “Xây dựng môi trường làm việc thân thiện”. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức phường quan tâm giải đáp những thắc mắc, bức xúc của người dân, xuống họp định kỳ với khu phố, tổ dân phố để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, giải quyết những bức xúc chính đáng của dân. Công khai thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, lịch tiếp, và số điện thoại của lãnh đạo phường. Kiểm tra các chi bộ, đơn vị và cá nhân 38 đợt về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy phường đánh giá “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tạo nên kết quả khả quan về kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.