Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

5
rx online
Ngày 9/6/2017, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chủ đề năm 2017 và 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ chí Minh với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội phường cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt nội dung chủ đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời giới thiệu về bối cảnh ra đời, giá trị lý luận và thực tiễn, kết cấu và nội dung 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; qua đó cho thấy sự cần thiết phải “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi các căn bệnh xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân như: ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, duy ý chí, háo danh… Cấp ủy, cơ sở đảng phải xác định nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, chi bộ và có giải pháp đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị; cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm; người cán bộ lãnh đạo phải thấm nhuần tư tưởng của Bác: tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.