Học tập theo gương Bác Hồ

4
rx online

Ngày 27/4/2007, Ban quản lý Chợ Tân Định tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể CB.CNV. Báo cáo viên Nguyễn Thị Lan – UVTV -Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy báo cáo về các hoạt động của Người để cho tất cả CB.CNV chợ nhận thức sâu sắc hơn về nhân cách, đạo đức, tấm gương cao quí về đạo đức, lối sống và phong cách của Người.


Việc tổ chức học tập nhằm giúp cho CB.CNV Chợ nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi người, tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân đẩy lùi sự thoái hóa về đạo đức, lối sống trong mỗi CB.CNV, từng bước xây dựng và giữ vững danh hiệu chợ “Văn minh thương nghiệp”.