Học tập Bác về thực hành tiết kiệm, gương mẫu, gần gũi với nhân dân

4
rx online
Ngày 5/1/2018, Hội LHPN Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và “Học tập Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” với sự tham dự của hơn 120 cán bộ, hội viên 15 cơ sở hội.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Thị Lan trao đổi các nội dung của chuyên đề. Theo đó, tư tưởng của Bác về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên phải khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, gần gũi, học hỏi và liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân; đồng thời phải thực hành tiết kiệm thì giờ, sức lao động, tiền bạc của dân, quyết liệt chống tham ô, lãng phí và căn bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Cán bộ, hội viên phụ nữ phải rèn luyện kỹ năng, nắm vững chủ trương, chính sách, nhiệm vụ hội, xây dựng môi trường làm việc chủ động, tích cực, thân thiện; luôn tôn trọng, quan tâm và là chỗ dựa tin cậy của chị em phụ nữ trên địa bàn.