Học Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Và Quận 1

4
rx online

Nhằm để cho CB.CNV hiểu thêm về những thay đổi to lớn của Thành phố nói chung và Quận I nói riêng trên tất cả các lĩnh vực, ngày 10/03/2006 tại Trung Tâm Văn Hóa Quận đã tổ chức buổi báo cáo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII và Quận I nhiệm kỳ IX, cho hơn 80 CB.CNV của 2 đơn vị: Trung Tâm Văn Hóa và Trung Tâm Dạy Nghề Quận tham dự.


Các CB.CNV 2 đơn vị đã được nghe đ/c Nguyễn Thị Lan – UVTV Quận ủy – Trưởng ban Tuyên giáo báo cáo những khó khăn và thành tựu trên các lĩnh vực KT-VH-XH,ANNQP, Xây dựng Đảng của Thành phốnbsp; vànbsp;Quận 1, định hướng phát triển KTXH cũng như những giãi pháp mang tính đột phá của Thành phố và quận trong 5 năm tới (2001-2006). Đ/C cũng mong muốn sau khi được nghe triển khai, học tập Nghị quyết, CB- CNV của 2 đơn vị sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị mình, góp phần cùng chung sứcnbsp;thực hiện thắng lợinbsp; NQ Đại hội VIII Thành phố và NQ IX của Quận,nbsp;nbsp; xứng đáng là Quận – trung tâm của Thành phố.