Hoạt động “Vì biển đảo quê hương”

6
rx online

Ngày 27/7/2013, phường Tân Định tổ chức các hoạt động “Vì biển đảo quê hương” với sự tham dự của các đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi ở 9 khu phố.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi dộng trong các bạn trẻ về nội dung cơ bản các quy định pháp luật biển đảo nước ta, Luật Biển Việt Nam, vị trí chiến lược của biển đảo và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Góp phần nâng cao ý thức chủ quyền về biển đảo, hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo Việt Nam, những vấn đề về pháp lý, địa lý, chính trị của biển Đông. Khẳng định chủ quyền biển đảo trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

 Mọi người tham dự được nghe báo cáo về tình hình biển đảo, tham gia hội thi về biển đảo gồm: Thiết kế nhà giàn DK – Xé giấy dán tranh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển. Kết quả: Nhất – Khu phố 3, Nhì – Khu phố 8, Ba – Khu phố 7 và 6 giải khuyến khích.