Hoạt động kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

5
rx online

Ghi nhớ công lao những người đã hi sinh, cống hiến vì nền độc lập tự do của Tổ quốc – kỉ niệm 57 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2004), Quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho các diện chính sách. Ngày hội “Đền ơn đáp nghĩa” được sự nhiệt tình đóng góp của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn trên 149 triệu đồng. Có 100 gia đình Thương binh Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp khó khăn từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Các đồng chí lãnh đạo Quận đã đến thăm và tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu diện cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa, thương binh, liệt sĩ, có công cách mạng; thăm và tặng quà cho 42 người bị nhiễm chất độc màu da cam; thăm nhà nuôi cha mẹ liệt sĩ, người có công của Thành phố, thăm 4 quân y viện (viện 175, viện 30/4, viện 7A, viện 1/5). Dịp này đoàn dân quân chính đảng Quận cũng đến viếng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Trung tâm y tế kỉ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ bằng hoạt động khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại Trung tâm và tại nhà cho các thương binh, bệnh binh nặng, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn viên thanh niên thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”bằng các hoạt động : dọn dẹp vệ sinh các bia mộ truyền thống; thăm viếng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng. Trên địa bàn 10 phường phát động phong trào toàn dân tham gia tháng “Đền ơn đáp nghĩa”bằng các hoạt động cụ thể như : chống dột, sửa chữa nhà tình nghĩa, đỡ đầu các cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn, khen thưởng các cháu là con thương binh học giỏi… Được biết Quận đã chăm lo cho diện chính sách trong đợt này trên 434 triệu đồng.