Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016

19
rx online

Ngày  20/1/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Ủy viên UBKT Thành ủy.

Năm 2016, Ban Thường vụ Quận ủy và UBKT Quận ủy chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tập trung nội dung: công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lãnh đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Quận ủy kiểm tra chấp hành 4 tổ chức đảng, 5 đảng viên, giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên; UBKT Quận ủy kiểm tra chấp hành 6 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên; 54/56 cơ sở đảng xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát. Các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả nội dung kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Ủy viên UBKT Thành ủy chúc mừng thành tích xuất sắc của UBKT Quận ủy Quận 1; định hướng UBKT Quận ủy Quận 1 cần nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát, lưu ý đến lợi ích người dân, sự phát triển của cơ quan, đơn vị; quan tâm thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII); rút kinh nghiệm những lĩnh vực đảng viên dễ phát sinh sai phạm để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu UBKT Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT trong sạch, vững mạnh, liêm, chính, tinh thông, chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp.
Dịp này, Quận ủy Quận 1 tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016.