Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh

4
rx online
Ngày 10/7/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ 21 khóa XI (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh tế được duy trì và phát triển bền vững, thu ngân sách nhà nước 6.763 tỷ đồng (tính đến 14/6/2017), đạt 51,36% chỉ tiêu dự toán năm, tăng trưởng dịch vụ bình quân 17,26%. Công tác quản lý trật tự đô thị gắn với mục tiêu an sinh xã hội tạo chuyển biến tích cực, 116/134 tuyến đường thật sự thông thoáng, trật tự. Phạm pháp hình sự giảm 22 vụ, 16,42% so cùng kỳ, tỷ lệ phá án đạt 75%. Thực hiện tốt các giải pháp an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, giới thiệu việc làm, chuyển đổi ngành nghề 28 trường hợp, cấp 5.078 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; cải cách hành chính hoàn thành chỉ tiêu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%, lĩnh vực nhà đất đạt 99%.
Hoạt động HĐND quận, phường thực hiện tốt theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chất lượng công tác giám sát ngày càng nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác xây dựng, tập hợp và phát triển lực lượng, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo. Triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, đúng trọng tâm, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt 96,75%. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt kết quả tương đối toàn diện, các cấp ủy đã chú ý gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Đảng bộ kết nạp 115 đảng viên đạt 57,5% chỉ tiêu năm; 328/346 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch. Toàn Đảng bộ có 23/56 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị quận tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển thêm doanh nghiệp; duy trì, giữ vững kết quả chấn chỉnh trật tự lòng lề đường; bảo đảm an ninh trật tự; giảm hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn. Chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, có kế hoạch hành động thể hiện quyết tâm, chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị góp phần củng toàn Đảng bộ xây dựng và phát triển Quận 1 vững mạnh.