Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch – Phường Cầu Kho

3
rx online

Ngày 19/1/2009, phường Cầu Kho tổ chức tổng kết năm 2008 – đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009 với sự tham dự của đại diện Quận ủy – các ban ngành quận cùng Đảng ủy – HĐND – UBND – các ban ngành phường và nhân dân 6 khu phố.


Năm qua, phường cùng các ban ngành đoàn thể với sự đồng thuận và hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân đã thực hiện tốt các kế hoạch đề ra. Thu thuế công thương nghiệp đạt 102% (4,896 tỷ/4,8 tỷ), thuế nhà đất đạt 120% (265 triệu/220 triệu), duy tu nâng cấp, làm mới hệ thống thoát nước ở 4 hẻm, tráng láng làm nơi đậu xe đưa rước học sinh ở Trường Tiểu học Chương Dương, hoàn thành tốt các nguồn quỹ vận động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia tố giác tội phạm ngày càng được thực hiện sâu rộng trong nhân dân. Dịp này, phường cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong năm.