Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,14%

6
rx online

Ngày 15/1/2008, Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận tổng kết năm 2007 với kết quả: hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,14%. Chương trình được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội giúp cho người nghèo thêm niềm tin, ý thức, vượt lên chính mình, kiên trì, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả để phát triển kinh tế.


Huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội, tổng vốn XĐGN toàn quận đạt trên 7,6 tỷ đồng, năm 2007 giúp cho 1.351 lượt hộ nghèo được vay vốn trên 5,8 tỷ đồng. Có 215 người được đào tạo nghề, 690 người được giải quyết việc làm, cấp hơn 4.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, miễn giảm học phí và tặng học bổng cho học sinh nghèo trên 3,3 tỷ đồng. Người già yếu, neo đơn bệnh tật được trợ cấp khó khăn gần 1,4 tỷ đồng. Đã xây dựng 30 Nhà tình thương, chống dột 50 căn, xóa 12 nhà vách vánnbsp; với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Quận có 66 tổ tự quản giảm nghèo thu hút 864 người tham gia, nổi bật là phường Cầu Kho, Cô Giang, Phạm Ngũ Lão. UBND quận đã tặng giấy khen cho 82 hộ nghèo tiến bộ có ý chí vượt chuẩn 6 triệu đồng/người/năm cùng nhiều tập thể – cá nhân có thành tích trong công tác XĐGN năm 2007.