Góp ý về đạo đức lối sống công an quận 1.

4
rx online

Xây dựng lực lượng công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, phát huy truyền thống “Công an Quận 1 – 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, UBMTTQ phối hợp Ban Chỉ Huy Công an quận tổ chức hội nghị “Góp ý về đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên và chiến sĩ công an quận 1”.


Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đoàn kết, hội nghị đã có nhiều ý kiến của người dân từ 64 khu phố phát biểu tự hào về lực lượng công an quận đã phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, kéo giảm tệ nạn xã hội, có quan hệ tốt với các ban ngành đoàn thể. Góp ý xây dựng về cái tâm người chiến sĩ công an và nâng tầm hoạt động cao hơn của lực lượng công an để xứng đáng với niềm tin của nhân dân như: học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải đi đôi với hành, ngôn phong đúng mực, tác phong, thái độ trước người dân thể hiện được thân tình và trách nhiệm, cái tầm của người chiến sĩ công an ở nghiệp vụ, trình độ, bản lĩnh, trang bị thêm phương tiện thiết thực của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ…