Góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội

3
rx online

Ngày 15/1/2009 Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận tổ chức tổng kết công tác kiểm sát năm 2008. Quận 1 là trung tâm kinh tế – văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều ưu thế phát triển về thương mại, du lịch và dịch vụ, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, mặt trái của đời sống xã hội trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế nên tình trạng tội phạm xảy ra chiếm tỷ lệ cao so với địa phương khác. Năm 2008, tội phạm trên địa bàn quận xảy ra 581 vụ chủ yếu là cướp giật, trộm cắp tài sản và ma túy. Cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không để oan, sai người vô tội, mọi hành vi vi phạm đều được khởi tố, các khâu công tác nghiệp vụ kiểm sát đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2009, Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận phát huy hiệu quả các ưu điểm và có biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót, nâng cao chất lượng hiệu q uả công tác kiểm sát, góp phần cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật giữ vững và ổn định an ninh – chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.