GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ 14 KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI TRONG 75 NĂM

11
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ 14 KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI TRONG 75 NĂM
TẬP 1: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA I (1946 – 1960); BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA II (1960 – 1964); BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA III (1964 – 1971)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021), đồng thời nhằm tuyên truyền, hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Kênh Cột cờ Thủ Ngữ xin được giới thiệu tổng quát về 14 kỳ bầu cử Quốc hội trong 75 năm qua. Bộ phim này có tổng số 5 Tập sẽ được Cột cờ Thủ Ngữ lần lượt phát sóng trên trang facebook, Kênh Youtube, Zalo page của Cột cờ Thủ Ngữ.

https://youtu.be/4HjFNH86YvM