Giáo dục quốc phòng, an ninh cho chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc

4
rx online
Ngày 22/6/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 chức việc trong các tôn giáo, trưởng họ tộc và người có uy tín trong khu dân cư trên địa bàn năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Tăng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thành phố; Nguyễn Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Trong thời gian 2 ngày, học viên sẽ học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; Xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 Nguyễn Văn Phòng phát biểu bày tỏ mong muốn quý vị chức việc trong các tôn giáo, trưởng họ tộc và người có uy tín trong khu dân cư vận dụng tốt các kiến thức quốc phòng, an ninh làm cơ sở góp ý với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Quận 1 luôn ổn định và phát triển bền vững, toàn diện.