Giao ban lực lượng chính trị nòng cốt lần thứ nhất

5
rx online

Sáng ngày 07/9/2007 Ban Dân vận Quận ủy tổ chức buổi giao ban lần thứ nhất với lực lượng chính trị nòng cốt Quận và 10 phường. Chủ trì Đ/c Huỳnh Minh Thiện – UVTV – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.


Trong cuộc họp giao ban Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Phó trưởng Công an Quận 1 đã thông tin tóm tắt một số tình hình về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận 1 và phổ biến các Nghị định 38/CP, NĐ 150/CP, NĐ 152/CP về xử phạt trong lĩnh vực Trật tự đô thị; NĐ 53/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo cho hơn 125 thành viên tham gia. Bên cạnh đó các thành viên nòng cốt cũng trao đổi kinh nghiệm trong việc huy động lực lượng chính trị làm thế nào để huy động nhanh chóng và hiệu quả; kết hợp việc xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn quận. Thông qua cuộc giao ban Đ/c Huỳnh Minh Thiện đã ôn lại bài báo Dân vận của Bác đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949 nhằm ôn lại truyền thống Dân Vận của Đảng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930 -15/10/2007).


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;