Giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006

4
rx online

nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 03/10/2006, UBKT Quận ủy đã tiến hành họp giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006 do đồng chí Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy chủ trì. Về dự họp có các đồng chí là thành viên UBKT Quận ủy cùng các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra ở các cơ sở Đảng trực thuộc Quận.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006, đã thống nhất đánh giá những mặt làm được, và những thiếu sót tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động quỹ xây dựng nhà tình thương do UBKT Quận ủy phát động, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 58 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra (16/10/1948 – 16/10/2006).


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Sau cùng, đ/c Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về những công việc cần tập trung thực hiện từ đây đến cuối năm, trong đó có công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường nắm thông tin, dư luận trong Đảng và quần chúng, kịp thời có kế hoạch kiểm tra để ngăn chặn sai phạm khi có phát sinh. Đồng chí còn nhắc nhở cơ sở Đảng trong thực hiện công tác kiểm tra cần chú ý đổi mới trong cách nghĩ và cách làm, để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.