Giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

3
rx online
Ngày 9/7/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức giao ban Tổ Dư luận xã hội quận quý II/2018. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Thị Lê Hương chủ trì giao ban.
Tại buổi giao ban, các thành viên Tổ Dư luận xã hội quận đánh giá, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân thời gian qua; những vấn đề được  người dân quan tâm như: nội dung Luật An ninh mạng và dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; các vụ kiện về đất đai tại Thủ Thiêm, Đa Phước…; xét xử đối với cán bộ các cấp về hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đến Việt Nam; cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong việc di dời, giải tỏa các chung cư cũ, chợ tạm trên địa bàn quận; công tác cán bộ của quận…

Thành viên Tổ Dư luận xã hội quận cũng nêu một số kiến nghị nhằm giúp công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội hiệu quả: Cần cung cấp thông tin chính thống nhanh chóng kịp thời để người dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng chống đối lợi dụng kích động gây rối; đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền phù hợp từng đối tượng cụ thể, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền Luật An ninh mạng trong cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; sớm có cơ chế hỗ trợ các hộ dân trong diện giải tỏa di dời các chợ tạm…
Định hướng công tác dư luận xã hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thị Lê Hương đề nghị thành viên Tổ Dư luận xã hội tập trung nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn về các hoạt động trọng tâm của quận thời gian tới như: Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thành phố, Quận 1; triển khai các nội dung chuyên đề Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7…; nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trước hết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; lắng nghe ý kiến nhân dân và có phản hồi, giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.