Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường

3
rx online
Ngày 5/6/2018, Đảng bộ phường Bến Thành tổ chức lễ kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018); 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
Phát biểu ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hải Quân nhấn mạnh: Con đường cứu nước mà Người đã đi qua trong 30 năm là một cuộc hành trình huyền thoại; từ lúc tìm đường, lựa chọn con đường, vận dụng xuất sắc chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện Việt Nam, kiên trì thực hiện lý tưởng giải phóng dân tộc, làm cho mọi người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy phường đã lãnh đạo các chi bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh học tập, tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, thảo luận về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; đưa việc thực hiện làm theo vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị như: thực hiện tiêu chuần đạo đức, lối sống đối với cán bộ, công chức; triển khai trang web tiếp nhận phản ánh của người dân; xây dựng các phần mềm quản lý giúp người dân rút ngắn thời gian khi đến giải quyết các thủ tục hành chính; vận động người dân, cơ quan, tổ chức không lấn chiếm lòng, lề đường…
Qua học tập đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, cách làm việc, tư duy sáng tạo và vận dụng vào thực tiễn của cán bộ, đảng viên; qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: Chi bộ cơ quan tuyên dương cán bộ, công chức làm việc tốt giúp dân vào sáng chào cờ hàng tuần; Chi bộ công an nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Chi bộ trường học tổ chức thi “Kể chuyện Bác Hồ”, thi đua “Nói lời hay, làm việc tốt”; Chi bộ khu phố đăng ký mỗi đảng viên là tấm gương sáng giáo dục đạo đức, lối sống cho con em; Chi bộ khu dân cư xây dựng các tuyến hẻm không rác…
Dịp này, Đảng ủy phường biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 17 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.