Đón quân nhân hoàn thành NVQS

1
rx online

Ngày 15/1/2009, Quận 1 tổ chức buổi đón nhận quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương với sự tham dự của đại diện Quận ủy – UBND quận, các thành viên HĐNVQS cùng thân nhân và187 quân nhân trở về địa phương.


Năm 2007, quận 1 đã giao 205 quân nhân lên đường nhập ngũ, đến nay có 187 quân nhân hoàn thành NVQS được trở về địa phương, số còn lại tiếp tục ở lại quân đội đào tạo Hạ sĩ quan, nghiệp vụ. Tại buổi đón, Quận ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam quận trao cho mỗi quân nhân số tiền 200.000đ – một phần quà tết 100.000đ do Quận đoàn trao tặng và tổ chức cho 9 đơn vị quận – Thành phố tham gia tư vấn, hướng dẫn dạy nghề, đào tạo việc làm cho các quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương có công việc ổn định, giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng dự bị động viên theo quy định của Nhà nước trong thời gian tới.