Đối thoại “Nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì và phát huy hiệu quả công tác và chiến đấu”

3
rx online

Ngày nbsp;10.7.2009, Công an Quận 1 tổ chức trao đổi, đối thoại giữa số cán bộ, chiến sỹnbsp; chưanbsp;hoàn thành nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thiếu tự giác rèn luyện trong công tác với Ban Chỉ huy Công an Quận để tìm hiểu nguyên nhân, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm giáo dục, tạo điều kiện cũng như đề ra các biện pháp khắc phục, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cho số cán bộ chiến sỹ này. Đại diện Công an Thành phố và Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham dự buổi đối thoại.


Trong không khí ấm cúng, thân mật, cởi mở và hết sức chân tình, các cán bộ chiến sỹ tham dự đã thẳng thắn trình bày những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong công tác để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn và hướng phấn đấu của bản thân trong thời gian tới. Ban Chỉ huy Công an Quận đã lắng nghe tất cả các ý kiến trao đổi, những tâm tư, trăn trở của các đồng chí tham dự để từ đó chia sẻ, định hướng cho cán bộ, chiến sỹ phấn đấu rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời gian tới.


Công an Quậnnbsp; là một trong sáu đơn vị được chọn làm điểm của Quận 1 trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.nbsp; Là đơn vị đã tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn Cuộc vận động với công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất đạo đức chiến sỹ Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.