Đôi điều về… bảo hiểm

5
rx online

Thuở còn sơ khai lập địa, cuộc sống còn thấp kém nên con người chưa biết đến bảo hiểm là gì. Xã hội ngày càng văn minh, con người bỗng thấy ngày càng phải đối mặt với nhiều tai họa của tự nhiên, rủi ro của cuộc sống mà họ không thể lường trước được trên những bước đường thiên lý.


Với ước vọng bù đắp lại phần nào những thiệt thòi, mất mát cho con người, bảo hiểm ra đời nhằm đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu của con người với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Trên thế giới, người ta có thể bảo hiểm tất cả mọi thứ, từ thượng vàng hạ cám như nhà cửa, vườn tược, đất đai, xe cộ, máy móc cho đến cơ thể con người, thậm chí người ta còn bảo hiểm một số bộ phận… nhạy cảm trên thân thể!


Đó là chuyện trên thế giới, còn ở Việt Nam hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) còn khá non trẻ được thành lập từ năm 1995 với nhiệm vụ thu BHXH và chi trả các chế độ BHXH cho người lao động, hưu trí. Từ đó, đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc mở rộng với tất cả mọi đối tượng là người lao động. Năm 2003, Bảo hiểm y tế (BHYT) và BHXH được sát nhập. Quỹ BHXH – BHYT được hình thành dựa trên cơ sở đóng góp của 2 bên: người lao động đóng 17%, người sử dụng lao động đóng 6%, ngoài ra còn được sự hỗ trợ từ Nhà nước. Thực tế không ai phủ nhận được những lợi ích kinh tế từ việc tham gia bảo hiểm với quyền lợi của người lao động ngày càng được mở rộng hơn: chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưu trí tử tuất và Bảo hiểm Y tế…


Tại quận 1, năm 1995 chỉ có 11.922 người tham gia BHXH thì nay số người tham gia đã là trên 80.000 người, tăng khoảng 78.000 người, bình quân mỗi năm tăng thêm 7.000 người. Số thu BHXH năm 1996 là 12 tỷ đồng, nhưng năm 2008 chỉ tiêu đã là 360 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần. Từ năm 2003 đến nay có 147.123 người được cấp thẻ khám chữa bệnh trong BHYT tự nguyện, hàng tháng chi trả trên 150 tỷ đồng trợ cấp thông qua hệ thống chi trả tại 10 phường. Riêng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM đạt tỷ lệ 100% phường và trên 50% người mở thẻ.


Tuy nhiên, chính sách BHXH – BHYT vẫn còn nhiều bất cập: chất lượng khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT chưa đáp ứng nhu cầu. BHXH vẫn chưa hoàn toàn đến được toàn dân. nhiều đơn vị không đóng bảo hiểm hoặc tồn nợ BHXH nhưng luật pháp chưa có chế tài đủ mạnh để thực hiện cưỡng chế về hành chính và kinh tế với người vi phạm. Đó cũng là khó khăn chung của ngành BHXH nói chung chứ không riêng quận 1. Việc tham gia BHXH cho mọi người lao động và tiến tới thực hiện BHYT toàn dân là nhằm một mặt dể đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động. Mặt khác, nhằm mở rộng phạm vi điều tiết xã hội của Nhà nước trong tiến trình xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh.