Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa thông tin TPHCM làm việc tại quận 1

7
rx online


Ngày 8/11/2007 đoàn kiểm tra văn hóa Sở Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thế Thanh – Phó giám đốc sở VHTT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND quận 1 nhằm kiểm tra việc đánh giá, phân loại hoạt động Văn hóa – Thông tin Quận 1 năm 2007 do Sở Văn hóa Thông tin tổ chức.

Trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của quận Ủy, UBND quận, sự hỗ trợ và phối hợp tốt với các Ban ngành, Đoàn thể và UBND 10 phường, hoạt động Văn hóa Thông tin – Thể thao vẫn giữ vững và có những bước phát triển. Toàn ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác lớn đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương trong các hoạt động như: Công tác kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa, hoạt động khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…


Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kiên quyết, qua đó ngăn chặn các hoạt động biến tướng, góp phần giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn trung tâm.


Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vẫn tiếp tục được duy trì, phong trào văn hóa, văn nghệ ở các cơ quan, trường học, bệnh viện, phường… được thực hiện sôi nổi. Phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2006, năm 2007 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nâng cao vai trò hoạt động của phong trào, đưa ra chỉ tiêu và phương pháp thực hiện hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống văn hóa trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng các đề án nâng cao hiệu quả như đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận 1, nâng cao công tác xây dựng tuyến đường văn minh, sạch đẹp, an toàn…nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;


Trong năm 2008, Phòng VHTT-TT quận 1 tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, củng cố và nâng cao hoạt động của các khu phố văn hóa, thường xuyên phối hợp với các đơn vị, ban ngành tăng cường hoạt động xã hội hóa một số lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận…