ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUẬN 1 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

3
rx online

1. Lê Bá Cầnnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : Bí thư Quận ủy


2. Bùi Thị Thanh Nganbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : Phó Bí thư thường trựcnbsp;Quận ủy


3. Lê Minh Trínbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;: Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận 1


4. Nguyễn Thị Lannbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;: UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo


5. Trần Hoàng Việtnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : UVTV – Trưởng ban Tổ chức


6. Bùi Văn Tâmnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : UVTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận 1


7. Trần Đức Tàinbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; :nbsp;UVTV – Trưởng Công an Quận 1


8. Trần Vĩnh Tuyếnnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; : UVTV – Phó Chủ tịch UBND Quận 1


9. Hoàng Bá Thưnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; :nbsp; Chủ tịch UB MTTQ Quận 1