Đi bộ đồng hành

7
rx online

Để phát động phong trào rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe trong thanh thiếu niên, lực lượng học sinh và quần chúng nhân dân, noi theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngày25/3/2007 tại Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du, Trung Tâm Thể Dục Thể Thao quận tổ chức cuộc đi bộ đồng hành với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố – Quận cùng hơn 500 lượt người của các đơn vị tham gia.


Cuộc đi bộ đồng hành theo lộ trình: Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Du. Việc tổ chức cuộc đi bộ đồng hành là để nhắc nhở mọi người cùng nhớ lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Dịp này, Trung tâm Thể Dục Thể Thao cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thể dục thể thao cho 15 cá nhânnbsp; và trao 21 giấy biểu dương cho các Câu lạc bộnbsp; có thành tích hoạt động nổi bật trong năm 2006.