Để xứng đáng là Quận trung tâm

3
rx online

(Trích diễn văn khai mạc của Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy tại Đai hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X)


Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận cơ bản, Quận 1 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như: chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, biến động giá cả và lạm phát kinh tế trong nước, thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp… Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quận 1 đã có những thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo đô thị của Quận ngày càng xanh – sạch – đẹp; an ninh chính trị, trật tựnbsp; an toàn xã hội được giữ vững; công tác vận động quần chúng thực hiện tốt đã phát huy nguồn lực của nhân dân đóng góp vào sự phát triển chung của Quận; bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, cải cách hành chính đạt hiệu quả; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức được nâng lên; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy.


Thành tựu 5 năm qua là niềm cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1, tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Bước vào giai đoạn mới, Quận 1 dự báo có nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn và thách thức gay gắt. Là một Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, Quận 1 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thế mạnh vốn có, phấn đấu vượt qua khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu xây dựng Quận 1 ngày càng “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch dự và phát triển bền vững”, xứng đáng là Quận trung tâm của thành phố Anh hùng.


nbsp;