Đề cao “Đạo hiếu” trong gia đình Việt Nam

1

            Ngày 13/9/2015, Hội Người cao tuổi quận phối hợp Câu lạc bộ Văn hóa – Thể dục Thể thao Nguyễn Du và Quận đoàn 1 tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “ông bà cháu” với 200 người cao tuổi, thiếu nhi, học sinh tham gia các hoạt động vui chơi dành cho các cháu, nghe nói chuyện chuyên đề về phát huy giá trị tốt đẹp trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc. 

            Giữ gìn và phát huy quan hệ tốt đẹp của cha mẹ và các con được giới thiệu qua 2 chuyên đề “Đạo Hiếu trong đời sống gia đình” và “Đạo nghĩa cha con của gia đình Nguyễn Sinh” do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Câu lạc bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Nguyễn Du và ông Vương Liêm, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận 1 báo cáo. Truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam với tình yêu thương, chăm sóc nhau, hòa thuận là giá trị nền tảng xây dựng nhân cách con người, xây dựng tế bào xã hội lành mạnh, xây dựng người công dân hữu ích cho xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh với chữ Hiếu và tình yêu thương gia đình đã được nâng lên thành hiếu với dân với nước, gia đình mẫu mực đã trở thành là cái nôi nuôi dưỡng con người phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.