Đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu

4
rx online

Năm 2013, nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn quận 1 tiếp tục đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu của của các thế lực thù địch, giữ môi trường hòa bình, ổn định chính trị, tạo điều kiện xây dựng phát triển kinh tế – xã hội. Phối hợp tham gia phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, thiên tai, cứu hộ – cứu nạn, khắc phục sự cố thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và đi vào chiều sâu. Tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các cơ quan, Ban chỉ huy quân sự 10 phường. Vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nâng cao đời sống lực lượng vũ trang quận. Tiếp tục đổi mới, đồng bộ vũ khí trang bị, mua sắm phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thực hiện có hiệu quả 3 kế hoạch của UBND quận: “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 – 2015”, “Đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ được huấn huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Nâng cao chất lượng hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục tham gia phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Phát huy hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà đồng đội, nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Tiếp tục giải quyết chính sách cho người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975. Xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang quận với các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.