Đẩy Nhanh Tiến Độ Xóa Đói Giảm Nghèo

3
rx online

Bước vào giai đoạn 2 chương trình xóa đói giảm nghèo (2004 – 2010), toàn quận có 1.588 hộ ( tỷ lệ 3,49% dân) theo tiêu chí thu nhập bình quân 6 triệu đồng/ người/ năm. Trong 2 năm (2004 – 2005), hoạt động XĐGN đã có nhiều nỗ lực từ cơ sở cùng các ban ngành đoàn thể, các mạnh thường quân thực hiện các giải pháp nhằm giúp đỡ người nghèo. Cụ thể như tronng năm 2005 đã : đẩy mạnh công tác giải ngân, đưa thêm 2 người lao động nghèo đi lao động nước ngoài (nâng tổng số lên 70 người kể từ năm 2000), tập trung học nghề cho 70 người, giới thiệu việc làm cho 228 người, trợ cấp học bổng cho 1.195 em, xây dựng 22 nhà tình nghĩa, 19 nhà tình thương, 35 căn được chống dột, chống ngập, chăm lo y tế… Tổng số tiền chăm lo từ quỹ XĐGN hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra từ quỹ Vì người nghèo đã trợ giúp hộ nghèo hơn 4,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là việc thực hiện đầu tư 4 dự án – tổng số tiền 160 triệu đồng thu hút lao động sản xuất gia công hàng may mặc, nâng cấp nhà làm dịch vụ cho thuê phòng, làm đồ gỗ, nuôi bò sữa ở phường Nguyễn Thái Bình,Tân Định, Cầu Kho đã tạo thu nhập ổn định giảm nghèo bền vững. Qua điều tra , đối với các hộ nghèo tại quận gặp khó khăn về giải ngân, thu hồi vốn do buôn bán trên hè phố, bị di dời chợ làm ảnh hưởng cuộc sống hộ nghèo. Tuy nhiên do thuận lợi là quận trung tâm phát triển các dịch vụ, du lịch, nhà hàng, hội chợ tạo điều kiện cho người nghèo chuyển đổi ngành nghề. Hiện có 63% lao động nghèo làm dịch vụ :bán quà lưu niệm, phụ bán hàng ở siêu thị, các chợ, làm giày dép, gia công đồ hộp… 21% mua bán hàng các loại, 16% làm nghề tự do khác.


Đến nay có 349 hộ nghèo được đưa ra khỏi chương trình, hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn quận còn 1.188 hộ (tỷ lệ 2,16%). Đặc biệt phường Đa Kao không còn hộ nghèo dưới 5 triệu đồng/người/năm. Kết quả đạt được năm 2005, quận đã tặng giấy khen cho 25 tập thể, 69 cá nhân có thành tích tốt tham gia công tác XĐGN trên địa bàn.


Phấn đấu đến cuối năm 2006, quận sẽ giảm thêm 500 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 1,51%. Riêng phường Đa Kao phấn đấu là phường đầu tiên của quận không còn hộ nghèo thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm.