Dạy nghề và giới thiệu việc làm

2
rx online

Với hoạt động dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động, năm 2006 Trung tâm dạy nghề quận đã tuyển sinh 1.783 học viên lớp nghề ngắn hạn, hơn 300 học viên các lớp dài hạn. Trong việc liên kết với các đơn vị đã tổ chức đào tạo một số ngành học hệ đại học, cao đẳng, các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học văn phòng… Tổ chức các lớp chuyên đề cho cán bộ, lớp nghề cho 61 bộ đội xuất ngũ, hội thi cho đoàn viên thanh niên phục vụ yêu cầu chính trị tại quận.

Hoạt động giới thiệu việc làm có 505 lao động tìm được việc làm ổn định trên tổng số 762 lao động được tư vấn giới thiệu trong đó bao gồm cả đối tượng bộ đội xuất ngũ, đi xuất khẩu lao động, học viên tại trung tâm. Năm 2007 Trung tâm dạy nghề triển khai xây dựng cơ sở 2 ở số 46 Nguyễn Văn thủ và nghiên cứu mở nhiều lớp nghề mới: điện xí nghiệp, kỹ nghệ sắt, điện lạnh, giúp việc nhà, Nhật ngữ, Hàn ngữ, người mẫu…