Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

1
rx online

Ngày 28/8/2008, quận 1 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trịnbsp; về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” với mục tiêu: đảm bảo tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 3%, xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, thực sự là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội.


Công tác DS và KHHGĐ được xem là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Qua 3 năm, các ban ngành đoàn thể quận đã phối hợp và thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện công tác truyền thông nhóm tại 10 phường, công tác vãng gia và tư vấn cộng đồng, phát hành 10 đĩa phim tài liệu chương trình sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, thông tin lưu động biểu diễn phục vụ tại các phường, phát hành 200.000 tài liệu bướm tuyên truyền, 187 lượt xe loa tuyên truyền, 360 buổi phát thanh, 62 panô, áp phích, 1.462 băngrol tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7, ngày Dân số Việt Nam 26/12, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Vì trẻ em… UBND quận tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chuyên trách – ban điều hành khu phố, tổ dân phố tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ (thực hiện 117 ca triệt sản, 4.999 ca đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai hàng năm trên 250 người).


Với nhiều biện pháp thực hiện, tình hình phát triển dân số trên địa bàn quận ổn định, tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt dưới 1%, tỷ lệ giảm sinh con thứ 3 hàng năm đều đạt tỷ lệ cho phép dưới 3%, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại đạt theo kế hoạch và so với cùng kỳ đều tăng. Tuy nhiên từ cuối năm 2007 đến nay, số người sinh con thứ ba trở lên có chiều hướng tăng so với cùng kỳ, đa số rơi vào những gia đình có điều kiện kinh tế, cán bộ làm công tác dân số và cộng tác viên phải đảm nhiệm số lượng công việc quá tải chưa bắt kịp sự phát triển kinh tế xã hội quận. Thời gian tới, quận tiếp tục nhân rộng mô hình truyền thông dân số hiệu quả như Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, các mô hình truyền thông nhóm nhỏ tại các khu dân cư, phát triển các tổ hòa giải tại cộng đồng. Tổ chức họp mặt giao lưu gia đình nhiều thế hệ, biểu dương gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa. Ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Phát động cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Tăng mức đầu tư ngân sách quận, huy động sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức xã hội.