Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

64
rx online

Ngày 12/9/2018, Đoàn kiểm tra Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tiến hành khảo sát việc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2018 tại Đảng ủy Quân sự Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Ngô Tấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Quân sự – Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ được nâng cao, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ngày càng đi vào nề nếp. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham dự học tập, quán triệt nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo thời gian và luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí có hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Quân sự TPHCM và của Quận ủy Quận 1 về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội… Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho từng đối tượng theo nội dung, chương trình phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quận; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chính trị, thông báo thời sự, sinh hoạt chuyên đề để giúp cán bộ, lực lượng dân quân quận và 10 phường định hướng tư tưởng…

Nắm chắc tình hình dư luận, tâm trạng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; phối hợp lực lượng Công an Quận 1, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận thực hiện tốt công tác nắm tin, nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cho người dân… Qua đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 được UBND TPHCM tặng 2 Bằng khen trong các đợt bảo vệ cao điểm; 1 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái phản động, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Quân sự – Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 tiếp tục thực hiện tốt việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho từng cán bộ, đảng viên, dân quân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, ban, ngành của quận tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cho người dân, góp phần vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng…