Đảng uỷ phường Tân định tổ chức buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ

4
rx online

Đảng uỷ phường Tân Định hiện có 19 chi bộ bao gồm 9 chi bộ khu phố và 10 chi bộ đương chức với 640 đảng viên trong đó đương chức là 102 đồng chí. Trong những năm qua hoạt động của các chi bộ khu phố đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào công tác xây dựng Phường ngày càng vững mạnh. Mỗi khu phố có một đặc thù riêng, do đó công tác lãnh đạo của chi bộ khu phố cũng có những nét riêng.


Ngày 22/4/2009 Đảng uỷ phường tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ”. Nội dung của buổi tọa đàm: Những biện pháp để nâng cao lãnh đạo của Chi bộ: Vai trò lãnh đạo của tập thể cấp uỷ, cá nhân cấp uỷ. Vai trò lãnh đạo của Đảng viên đối với quần chúng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; Những biện pháp lãnh đạo nâng cao hoạt động của các Đoàn thể, chính trị xã hội ở khu phố; Những biện pháp, cách làm, mô hình hay. Tổ chức cho nhân dân thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm 2009 với chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Đối với Chi bộ đương chức: những biện pháp cụ thể để giải quyết các công việc như: Cải cách hành chính. Sự phối hợp của các Ban ngành đoàn thể, đơn vị phường và khu phố để hoạt động có hiệu quả hơn như: Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, sự chủ động, sáng tạo ở khu phố để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền khu phố.


Đến tham dự buổi toạ đàm có sự hiện diện của đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt Thanh – phó ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1. Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảngnbsp;ủy viên, đại diện Ban ngành đoàn thể phường tập thể Cấpnbsp;ủy 19 Chi bộ, Trưởng ban điều hành 9 khu phố. Có 16 ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề: công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển Đảng viên mới, củng cố ban chấp hành các đoàn thể khu phố, các mô hình tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Ví dụ: Chi bộ khu phố 8 tham gia thảo luận về kinh nghiệm vận động đảng viên tham gia các hoạt động của khu phố: tham gia ban cán sự tổ dân phố, tham gia đội văn nghệ …


Tại buổi toạ đàm đồng chí phó ban Tuyên giáo giới thiệu các mô hình hay của các phường bạn trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài ra các đồng chí tham dự tọa đàm còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến về nội dung: hiến kế cho phường và khu phố để giải quyết tốt hơn các công việc của địa bàn.