Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức buổi học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

16

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/QU, ngày 14/9/2020 của Quận ủy Quận 1 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy phường tổ chức buổi học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 5/10/2020 do đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1 làm báo cáo viên. Đến tham dự buổi học tập có đồng chí Hồ Bích Ngọc – Bì thư đảng ủy phường cùng các đồng chì là đảng viên các chi bộ trực thuộc.

.