ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CÔ GIANG TỔ CHỨC HỘI THI“Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”

4
rx online

Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Quận ủy về học tập theo tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 07/7/2006 Đảng ủy phường Cô Giang đã tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đến tham dự Hội thi có đ/c Hồ Thị Mỹ – Phó Ban Tuyên huấn UBMTTQ thành phố, đ/c Phan Trọng Quyền – Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy, các đ/c lãnh đạo phường cùng 45 thí sinh của 15 đội hình thi đại diện 10 chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể phường và đại diện tôn giáo phường và hơn 100 người tham dự cổ vũ.


Nội dung của Hội thi là tổ chức cho các đội hình thi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và đoán hình nền, đồng thời các thí sinh báo cáo về những tấm gương đạo đức của Chủ tịch HCM như: đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng; là tấm gương suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; là tấm gương cho mỗi CBCC, đảng viên phải soi rọi vào để học tập, ngoài ra mỗi báo cáo viên trả lời những câu hỏi do ban giám khảo đặt ra có liên quan đến bài thuyết trình. Đa số những báo cáo viên đều chuẩn bị tốt bài thi của mình và thể hiện được trọng tâm mà Ban tổ chức đề ra. Đặc biệt có thí sinh đã cài nhạc nền cách mạng cho bài báo cáo để tạo hiệu quả cáo cho bài thuyết trình. Để gợi mở cho các đối tượng dự thi, Ban Tổ chức cho phép các báo cáo viên dự thi được sử dụng các tài liệu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát hành và đã phổ biến chính thức, qua đó góp phần làm cho những chuyện kể được mang tính chân thực, khách quan, sinh động và hấp dẫn.


Việc tổ chức hội thi nhằm tác động trong việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thông qua hội thi quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn khác trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.


Kết quả hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã trao giải nhất cho đội hình thi Công đoàn phường Cô Giang; 02 giải nhì cho đội Chùa Pháp Bửu, Trường Mầm non Cô Giang; 02 giải ba cho đội Chi bộ khu phố và khu phố 5 cùng 03 giải khuyến khích; 01 giải phong trào và 03 giải cá nhân kể chuyện hay nhất.