Đảng ủy Phường Cô Giang tổ chức hội thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Quận 1; 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2008); kể chuyên về những gương điển hình của tập thể và cá nhân “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

5
rx online

Căn cứ Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 16/4/2008 của Ban thường vụ Quận ủy 1 và Công văn số 12-CV/TG của Ban Tuyên giáo Quận ủy.Ngày 04/7/2008 Đảng ủy phường Cô Giang đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Quận 1; 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2008); nbsp;kể chuyên về những gương điển hình của tập thể và cá nhân “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến tham dự Hội thi có đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Thanh – Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy, các đ/c lãnh đạo phường cùng 45 thí sinh của 15 đội hình thi đại diện 10 chi bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể phường và hơn 100 người tham dự cổ vũ.


Nội dung của Hội thi là tổ chức cho các đội hình thi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và trả lời những câu hỏi có liên quan đến lịch sử Đảng bộ quận 1, đồng thời các thí sinh kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu của cá nhân và tập thể đã có thành tích trong công cuộc xây dựng cách mạng. Tại hội thi đa số những báo cáo viên đều chuẩn bị tốt bài thi của mình và thể hiện được trọng tâm mà Ban tổ chức đề ra. Đặc biệt có thí sinh đã cài nhạc nền cách mạng cho bài báo cáo để tạo hiệu quả cáo cho bài thuyết trình. Để gợi mở cho các đối tượng dự thi, Ban Tổ chức cho phép các báo cáo viên dự thi được sử dụng các tài liệu tham khảo, đã được phát hành và đã phổ biến chính thức, qua đó góp phần làm cho những chuyện kể được mang tính chân thực, khách quan, sinh động và hấp dẫn.


Việc tổ chức hội thi nhằm tác động trong việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thông qua hội thi quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn khác trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.


Kết quả hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã trao giải nhất cho đội hình thi Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường Cô Giang; 02 giải nhì cho đội Chi bộ mầm non và Quân sự; 02 giải ba cho đội Chi bộ khu phố 3 và Hội Liên hiệp phụ nữ phường cùng 02 giải khuyến khích; 01 giải thí sinh cao tuổi nhất tham dự kể chuyện và 03 giải cá nhân kể chuyện hay nhất.