Đảng ủy Phường Cầu Kho Quyết định “Thành lập chi bộ Doanh nghiệp ngoài quốc doanh” trực thuộc Đảng bộ Phường Cầu Kho.

1
rx online

– Căn cứ Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 19/5/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Đẩy mạnh công tác tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên các doanh nghiệp tư nhân” ; Thực hiện Thông tri số 29- TT/QU ngày 23/4/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 về việc thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Ngày 24/10/2008 Đảng ủy Phường Cầu Kho tổ chức Lễ công bố Quyết định “Thành lập chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đến tham dự lễ ra mắt có các đồng chínbsp; trong Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1, các đồng chí trong Tổ công tác Chỉ thị 11 Quận ủy Q1.


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Phường đồng chí Mai Văn Ngọc – UVTV, Thường trực Đảng ủy đọc và trao Quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh gồm có 3 đồng chí:


– Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Quốc


– Đ/c Đỗ Trọng Văn.


– Đ/c Đinh Viết Thanh.


Chi bộ ngoài quốc doanh hoạt động trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết, Quy định, hướng dẫn của Thành ủy và tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Phường.Phối hợp với các đoàn thể xây dựng lực lượng chính trịnbsp; trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ .