Đảng ủy phường bến thành tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 – 15/10/2008)

3
rx online

Trong không khí cả nước đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hành nếp sống văn minh đô thị.


Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2008). Đảng ủy – Khối Dân vận Phường Bến Thành tổ chức lễ tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2008. Là dịp để chúng ta trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp đáng kể của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác vận động quần chúng.


Về dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Quận, Phường, đại diện Ban ngành Đoàn thể Phường, đại diện 27 Cấp ủy Chi bộ và Ban điều hành 06 Khu phố. Lãnh đạo Đảng ủy Phường ôn lại truyền thống, cách mạng là sự nghiệp của dân và vì dân, Đảng ta luôn coi công tác vận động quần chúng nhân dân là một bộ phận không thể tách rời, trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam.


Cùng với toàn Đảng, toàn dân. Đảng bộ Phường Bến Thành luôn phấn đấu làm tốt công tác vận động quần chúng. Phát huy cao độ tin thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong những năm qua đã lãnh đạo hệ thống chính trị, tập trung chăm lo, cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân; đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc; thực thi dân chủ; phát động các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, đồng thời giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” và phấn đấu trong năm 2008 Phường được công nhân là Phường văn hóa.


Trong dịp này, Đảng ủy – Khối Dân vận Phường Bến Thành tuyên dươngnbsp; gương điển hình “Dân vận khéo”, mỗi gương điển hình là một cách làm, mỗi nội dung vận động khác nhau, làm cho Phường đẹp hơn trong lòng bạn bè, bà con xa gần với những chương trình, những phong trào mà cụ thể là những việc làm thiết thực như: xóa đói giảm nghèo; mục tiêu 03 giảm; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đền ơn đáp nghĩa; từ thiện xã hội và các công trình phúc lợi công cộng…. 66 gương điển hình này là sự tôn vinh xứng đáng với những đóng góp cho sựnbsp; nghiệp Dân vận của Đảng, được chọn từ các Chi bộ, cơ quan, đơn vị, Khu phố, Tổ Dân phố. Mỗi điển hình là một sắc thái riêng, đồng thời có tính tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cả hệ thống chính trị Phường Bến Thành. Góp phần khẳng định chân lý của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.