Đảng ủy 03 phường Cô Giang, Cầu Kho, Cầu ông Lãnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát.

1
rx online

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2009 của Quận ủy quận 1 về công tác Ủy ban kiểm tra Đảng, sáng ngày 12/3/2009 Đảng ủy 03 phường Cô Giang, Cầu Kho, Cầu ông Lãnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.


Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, đặc biệt là quán triệt sâu sắc những nội dung công tác giám sát cho các đồng chí cấp ủy và cán bộ làm công tác Kiểm tra của Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra và Chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ phường.


Các đại biểu dự Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – QUV – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng Quận ủy quận 1 trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác giám sát trong Quyết định, Quy định của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thống nhất trong nhận thức về: nguyên tắc giám sát của Đảng, đối tượng nội dung, cách tiến hành, trách nhiệm và quyền của chủ thể và đối tượng giám sát để thực hiện nhiệm vụ công tác giám sát trong Đảng bộ của mình.


Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời ban hành các quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình để tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, động viên, giáo dục, rèn luyện cán bộ kiểm tra, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.