Dâng hoa tượng đài Bác

1
rx online

Ngày 19/5/2011, đoàn Quân – Dân – Chính – Đảng quận, phường và Tổng Công ty Bến Thành do đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy quận 1 dẫn đầu đã đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người anh hùng của phong trào giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì một thế giới hòa bình, vì các dân tộc được tự do, bình đẳng, vì quyền được sống hạnh phúc của con người.

Thực hiện nghi thức dâng hoa tượng đài Bác Hồ trang nghiêm, với niềm tin và quyết tâm sắt đá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội năm 2011, thực hiện mục tiêu sớm đưa quận 1 trở thành quận “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”.