Đảng bộ Quận 1 thành lập Chi bộ cơ sở khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1.

4
rx online

Thực hiện chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy về việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển Đảng viên, Đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài tư nhân, Đảng bộ Quận 1 đã thành lập lập Chi bộ cơ sở khối kinh tế ngoài quốc doanh gồm 3 đảng viên, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và người lao động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh …

* Hiện nay Đảng bộ Quận 1 có 09 cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, gồm các doanh nghiệp sau:

1. Công ty Cổ phần TMDV Bạch Đằng (Badaco)

2. Công ty Cổ phần XNK & ĐT Gelexim

3. Công ty Cổ phần tư vấn & đầu tư IMC

4. Công ty Cổ phần Fimexco

5. Công ty Cổ phần Mai Linh

6. Công ty Cô phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun)

7. Công ty Cổ phần Thế kỷ mới

8. Công ty TNHH Him Lam

9. Công ty TNHH Vinametric (100% vốn nước ngoài)

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Theo đánh giá, các doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng nêu trên kinh doanh có hiệu quả, nâng thu nhập cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ thuế đối với nhà nước năm 2003 có 3 cơ sở đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh năm 2003 (Chi bộ Công ty cổ phần Gelexim, Đảng bộ Công ty cổ phần MaiLinh, Chi bộ công ty TNHH Him Lam).

nbsp;